Nominace předpisů, kolem kterých každý rok vedeme celospolečenskou debatu o kvalitách regulace pro podnikání, vybírá nominační rada sestavená z právníků, ekonomů, podnikatelů a zástupců partnerů ankety Zákon roku. Rozdílný obor a místo působení členů nominační rady přináší do výběru nominací hodnotnou různorodost, která zajišťuje profesionální řízení debaty. Členové nominační rady, ale i další osobnosti se pravidelně vyjadřují k připraveným nominacím i obecně k tématu regulace podnikání.

Členové Nominační rady Ankety Zákon roku 2019, v abecedním pořadí:

Tomáš Babáček

Mgr. Tomáš Babáček, LL.M.

Právník, Deloitte Legal, Předseda NR

Advokát a partner v Deloitte Legal, vede skupinu Řešení regulovaných odvětví & daňových sporů. Radí v oblasti dodržování komplexních regulatorních požadavků na podnikání a s řešením dopadů podnikání na dotčené subjekty, zastupuje klienty v daňových řízeních. Zákon roku vede od jeho vzniku v roce 2009.

Richard Baček

Richard Baček

General Counsel společnosti Siemens pro Česko, Moldavsko, Rumunsko a Slovensko, Siemens

Richard Baček je členem rozkladové komise ČNB, předseda Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Do roku 2009 působil jako advokát (CMS Cameron McKenna). Specializuje se na korporátní právo, M&A, právo hospodářské soutěže a veřejných zakázek, právo na informace od veřejné správy.

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo