Reforma územního plánování

Diskuse o nové stavební regulaci někdy zastiňují neméně významnou plánovanou změnu v územním plánování. Jak ambiciózní bude? Řešení veřejných zájmů, soudní přezkum a digitalizace územního plánování.

Časování

Pro zapojení se do eventu a pro aktuální stav příprav kontaktujte sponzory Deloitte.

2./3. Kvartál 2021

Kryštof Dosoudil, Senior Associate, Deloitte Legal

kdosoudil@deloittece.com

Karel Šimka

Karel ŠimkaPolitolog a právník, je od roku 2004 soudcem Nejvyššího správního soudu (NSS). Působí mj. v rozšířeném a kompetenčním senátu NSS. Přednáší a publikuje zejména v oborech daní, správního soudnictví, správního řízení, správního trestání, svobodného přístupu k informacím či vztahu soukromého a veřejného práva.

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo