Od uhlí k energetickému zhodnocování odpadu

Českou energetiku čeká velká transformace od uhlí na více udržitelnou cestu. Kromě tradičně skloňovaných obnovitelných zdrojů je nutné také vnímat možné využívání odpadu. Tomu může napomoci nebo uškodit nový Zákon o odpadech. Jaká je pozice odpadu v energetice a dočkáme se konce skládkování?

Časování

Pro zapojení se do eventu a pro aktuální stav příprav kontaktujte sponzory Deloitte.

2. kvartál 2021

Miroslav Lopour, Manažer, Energy Consulting

mlopour@deloittece.com

Richard Baček

Richard BačekRichard Baček je členem rozkladové komise ČNB, předseda Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Do roku 2009 působil jako advokát (CMS Cameron McKenna). Specializuje se na korporátní právo, M&A, právo hospodářské soutěže a veřejných zakázek, právo na informace od veřejné správy.

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo